In cijfers:
doorstroom
vrouwen
in de
wetenschap

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere wetenschappelijke posities geldt zowel in het wetenschappelijk onderwijs als bij onderzoekinstellingen.

19,3%

Van de hoogleraren
in het wetenschappelijk onderwijs
in 2014 (in fte’s) is 19,3% vrouw.

2051

Uitgaande van de gemiddelde groei van de afgelopen 10 jaar, zal pas in 2051 50 procent van de hoogleraren vrouw zijn.1

Hogerop, bergafwaarts

In 2016 is 43,0 procent van de promovendi vrouw. Met iedere vervolgstap neemt het aandeel vrouwen af.2

Hogere versnelling

Met streefpercentages voor vrouwelijke hoogleraren in 2020 willen de universiteiten het aandeel vrouwen in de top van de wetenschap sneller vergroten.

12+25

incijfers_item4_onderzoeksinstellingenIn 2014 is het gemiddelde aandeel van vrouwen in de hogere posities bij onderzoekinstellingen: 12 procent in de top (raad van bestuur, directie en de twee hiërarchische lagen daaronder) en 25 procent in de subtop (derde en vierde hiërarchische laag onder de raad van bestuur en directie).3

Voetnoten

  1. Monitor vrouwelijke hoogleraren 2017 (2017). Utrecht: Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).
  2. Monitor vrouwelijke hoogleraren 2017 (2017). Utrecht: Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).
  3. Monitor Talent naar de top 2014: Aanvullende analyses universiteiten, UMC´s en onderzoeksinstellingen (2015). Zeist: VanDoorneHuiskes en partners | Commissie Monitoring Talent naar de Top.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur