‘Meer mogelijkheden voor
gelijkheid aan de top.’


Lees verder

Er gaat door ongelijke kansen simpelweg te veel talent verloren voor fantastisch onderzoek en onderwijs.

Dit voorjaar startte SoFoKleS het project Doorstroom vrouwen in de wetenschap, om de mogelijkheden te verbeteren voor meer vrouwen in hogere posities. Dit door leidinggevenden te  informeren over wat zij kunnen doen. Om u te inspireren, staat deze eerste editie van SoFoKleS Magazine helemaal in het teken van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap. Vanuit verschillende perspectieven krijgt u een helder inzicht en handelingsperspectief.

Het is een eer om een magazine met dit thema te mogen inleiden, want eerlijke genderverdeling aan de top ligt mij na aan het hart. Niet alleen hebben kennisinstellingen een voorbeeldfunctie, maar er gaat door ongelijke kansen simpelweg te veel talent verloren voor fantastisch onderzoek en onderwijs.

Het is belangrijk dat de kennissector de streefcijfers voortvarend en versneld realiseert.

Een voortrekkersrol van bestuurders is essentieel in de beoogde cultuurverandering. Want ook al vergeten we het soms, onze invloed op de carrières van medewerkers is groot. Daarom moeten we het belang van onze rol herkennen, verschillende maatregelen uitproberen en monitoren wat werkt en wat niet. En vervolgens: doen wat nodig is! Daar plukt onze sector op meerdere manieren de vruchten van. Meer doorstroommogelijkheden voor vrouwen kunnen de algehele diversiteit op kennisinstellingen flink verbeteren.

Een voortrekkersrol van bestuurders is essentieel.

Onbewuste vooroordelen zijn helaas hardnekkig. Ze zijn ingesleten in ons systeem en in onze cultuur. Dat verander je niet zomaar. Mijn jongste dochter vertelde laatst over haar salarisonderhandeling bij een nieuwe werkgever. Ik vond dat ze wel erg hoog had ingezet. Natuurlijk wees ze mij meteen terecht. ‘Voor een man is dat een heel normaal bedrag!’ Dat was een eyeopener. Verderop in dit magazine leest u dat bijna iedereen (man en vrouw) onbewust een bias heeft. Het is goed om dit te weten, zonder erover te oordelen. Zo kunnen we hierop anticiperen in houding, gedrag en acties.

Er is niet één maatregel die we kunnen inzetten als wondermiddel om de doorstroom van vrouwen in de wetenschap te bevorderen.

Er is een pakket nodig van maatregelen, gericht op verschillende niveaus, op cultuur, op beleid en op doelbewuste ondersteuning van vrouwen. Dat blijkt wel uit de activiteiten die diverse universiteiten inzetten. Er zijn al mooie stappen gezet, maar dat is nog niet genoeg. Er zijn nog veel meer mogelijkheden voor gelijkheid aan de top. Laten we ze samen onderzoeken!

Jan de Jeu,

Vicevoorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen

Er zijn al mooie stappen gezet, maar dat is nog niet genoeg.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur