Inleiding

Universiteiten aan de slag met versterking employability ondersteunend en beheerpersoneel

 

Medewerkers in ondersteunende functies zijn onmisbaar voor de universiteit. ‘Ze zijn de ruggengraat van de organisatie’, zoals een van de leidinggevenden in dit magazine zegt. Door digitalisering, automatisering en internationalisering verandert het werk van deze medewerkers in rap tempo. Om het werk fijn en goed te kunnen blijven uitvoeren, is het nodig voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Het is belangrijk om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

Employabilitybijeenkomsten voor en door obp

In 2019 startte SoFoKleS met subsidie van het Europees Sociaal Fonds een project om de employability van ondersteunend en beheerpersoneel (tot en met schaal 9) op universiteiten te versterken. Met employability wordt bedoeld dat medewerkers beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent het werk uit te voeren. Met het project wilden we hier meer aandacht en ruimte voor vragen, bij de medewerkers zelf, hun leidinggevenden en bij hr. Het idee was dat we samen met deelnemende universiteiten employabilitybijeenkomsten zouden organiseren, waarbij de ondersteunende medewerkers een nadrukkelijke rol krijgen in de organisatie van de bijeenkomst.

‘Met het project wilden we meer aandacht en ruimte vragen voor employability, bij de medewerkers zelf, hun leidinggevenden en bij hr.’

Sasja van den Bulk, projectleider SoFoKleS

Vier universiteiten namen deel aan het project: de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Wageningen University & Research (WUR), Tilburg University (TiU) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). We gingen enthousiast van start met de voorbereiding en op 24 maart 2020 stond de eerste employabilitybijeenkomst gepland. Toen bereikte Covid-19 Europa en de bijeenkomst moest geannuleerd worden. Nadat eenmaal duidelijk was dat offline bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk zouden zijn, kozen we voor de online vorm. Eind 2020 en begin 2021 zijn de online bijeenkomsten gehouden. Iedere universiteit legde eigen accenten, zodat de bijeenkomsten en workshops aansloten bij het employabilitybeleid van die universiteit.

Inhoud magazine

In dit magazine delen we de opbrengsten van dit project, ter inspiratie voor de sector. Met de betrokken medewerkers, leidinggevenden en hr blikken we terug op de bijeenkomsten en wat er in de organisatie goed bleek te werken. We kijken ook breder naar het thema employability. Waarom is het voor ondersteunende medewerkers belangrijk zich te ontwikkelen, wat is daarvoor nodig, en wie heeft welke rol daarbij? Per universiteit zijn een medewerker, een leidinggevende obp en een hr-adviseur hierover met elkaar in gesprek gegaan in een drieluikinterview. Verder delen medewerkers van drie universiteiten hun persoonlijke ervaring met hun ontwikkeling in een video. Aan het einde van het magazine staan de succesfactoren en aandachtspunten in het project, die uit de evaluatie met de vier universiteiten naar voren zijn gekomen.

‘Iedere universiteit legde eigen accenten in dit project, zodat de online bijeenkomsten en workshops aansloten bij het employabilitybeleid van die universiteit.’

Joke Dekker, programmaleider SoFoKleS

We willen alle betrokken universiteiten en de geïnterviewden hartelijk danken voor de samenwerking in het project en de medewerking aan dit magazine. We hopen dat dit project en het magazine bijdragen aan de employability van ondersteunende medewerkers. Want zo blijven zij fit in hun vak en kunnen ze hun werk met plezier blijven doen.

Sasja van den Bulk
Joke Dekker

SoFoKleS

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur