TU/e: talentontwikkeling door verdieping, verbreding of verandering

‘De universiteit biedt volop ruimte om jezelf te ontwikkelen’

 

Medewerkers die bewust bezig zijn met hun loopbaan en zich daarover durven uitspreken: dat is wat de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) beoogt met haar beleid rondom employability. Om medewerkers daarin te stimuleren biedt de universiteit medewerkers allerhande mogelijkheden om over de grenzen van hun functie of afdeling te kijken. Van Gluren bij de Buren tot de Boost Your Career Week.

 

Marieke van Riet begon in 2014 op het secretariaat van een capaciteitsgroep binnen de TU/e en was naar eigen zeggen ‘niet echt bezig’ met haar eigen loopbaan. ‘Ik vond op dat moment nog voldoende uitdaging in mijn functie. In 2019 nam ik deel aan een intern ontwikkelingsprogramma waar ik de opdracht kreeg om te kijken naar vacatures die aansloten bij mijn kennis en vaardigheden. Op dat moment kwam er net een vacature vrij bij het International Office van de universiteit. Toen begon het toch te kriebelen. Uiteindelijk ben ik in april 2019 begonnen als Exchange Coordinator bij de faculteit Industrial Design.’

Voor wie op zoek is naar verdieping of verbreding, zijn er binnen de TU/e altijd mogelijkheden, heeft Marieke gemerkt. ‘Mijn rol is nu helemaal anders. Ik heb veel meer contact met studenten en werk met andere digitale systemen. Die kant van het werk heb ik me wel eigen moeten maken – via trainingen en met hulp van collega’s. Maar de overstap is al met al erg goed bevallen.’

‘Employability is dat je bewust bezig bent met je loopbaan, dat je daarover nadenkt en erop reflecteert, en dat je jezelf daar vervolgens ook over durft uit te spreken tegen je werkgever.’

Ellen van der Mierden, hr-adviseur

Open cultuur

De open cultuur die de TU/e nastreeft, leidt er regelmatig toe dat medewerkers zichzelf op een andere plek binnen de universiteit verder ontwikkelen. Als hr-adviseur bij de faculteit Electrical Engineering denkt Ellen van der Mierden graag mee met medewerkers die eens iets anders willen proberen. ‘Zo kreeg ik een medewerker tegenover me die geknipt leek voor een vacature die er aan zat te komen, alleen sloten haar kwalificaties nét niet helemaal aan op wat er gevraagd werd. We hebben haar toch de kans geboden in die functie aan de slag te gaan en dat bleek een goede match. Op die manier boden we deze medewerker de mogelijkheid om verder te kijken en zichzelf te ontwikkelen.’

Leiderschap

Ellen legt aan de hand van dit voorbeeld uit wat employability is: ‘Dat je bewust bezig bent met je loopbaan, dat je daarover nadenkt en erop reflecteert, en dat je jezelf daar vervolgens ook over durft uit te spreken tegen je werkgever. Het is aan de leidinggevende en de organisatie om goed te luisteren naar wat een medewerker wil en daar vervolgens ruimte voor te bieden.’

De rol van de leidinggevende en de organisatie is dus belangrijk. Niet voor niets is leiderschap binnen de universiteitsbrede Strategie 2030 een belangrijk thema voor zowel het wetenschappelijk als het niet-wetenschappelijk personeel, geeft Ellen aan. ‘We willen leidinggevenden stimuleren het gesprek met hun medewerkers te voeren. Daarom bieden we hun onder meer trainingen aan, ook over een onderwerp als employability.’

‘Mensen simpelweg wijzen op het aanbod van de universiteit is vaak al voldoende om hen aan het denken te zetten. Zo creëer je een cultuur waarin medewerkers zelf met ideeën durven te komen en actief werken aan hun loopbaan.’

Marcel Visschers, hoofd Center for Student Administration

Veilige omgeving

Marcel Visschers (hoofd van het Center for Student Administration) is zo’n leidinggevende die bewust een veilige omgeving probeert te creëren voor zijn medewerkers, vertelt hij. ‘Mijn medewerkers druk ik altijd op het hart: laat het me vooral weten als je jezelf binnen je functie verder wilt ontwikkelen of als je misschien op zoek bent naar iets anders. Het is alleen maar goed als mensen bewust bezig zijn met hun ontwikkeling. En als ze dan tot de conclusie komen dat een andere plek misschien beter past, steun ik ze daarin. Natuurlijk hoop ik dat ze in dat geval alsnog behouden blijven voor de TU/e.’

Digitalisering en internationalisering

Ellen benadrukt hoe belangrijk het is dat medewerkers zich (net als Marieke) blijven ontwikkelen. ‘Het werk van ondersteunende medewerkers wordt steeds digitaler en internationaler. Des te belangrijker dat je hier regelmatig over nadenkt. Hoe gaat de toekomst eruitzien? Hoe kan ik me daarop voorbereiden? Maar ook: in hoeverre vind ik mijn eigen functie nog wel leuk? En wat kan ik doen om mijn functie aantrekkelijker te maken of een functie te vinden die beter bij me past?’

Interculturele communicatie

Eindhoven en de omliggende Brainportregio zijn hotspots voor internationaal talent. Daarom besteedt de universiteit in het trainingsaanbod naast digitale vaardigheden ook aandacht aan interculturele communicatie.  Ellen licht toe: ‘Als medewerker van het secretariaat of van de beveiliging krijg je onherroepelijk te maken met buitenlandse studenten of wetenschappers. Dan is het fijn als je rekening kunt houden met culturele verschillen. Zo zal een student of collega uit Azië het doorgaans niet snel expliciet uitspreken als het even wat minder gaat. Als je dan op een goede manier weet door te vragen, kan dat er – zeker in coronatijd – voor zorgen dat studenten en collega’s niet vereenzamen en zich thuis blijven voelen in Eindhoven. Tegelijkertijd kun je als ondersteunende medewerker met deze kennis je blik verbreden.’

Gluren bij de Buren

Een van de initiatieven vanuit de universiteit om employability te stimuleren, is Gluren bij de Buren, waarbij medewerkers de kans krijgen om eens mee te kijken op een andere afdeling. Ook is er het TU/e Inspiration Program (TIP), een negen maanden durend ontwikkelingsprogramma voor ondersteunende medewerkers die zichzelf zowel persoonlijk als professioneel verder willen ontwikkelen. Marieke nam deel aan het TIP, vertelt ze. ‘Je gaat echt onderzoek doen naar je footprint: wat zijn mijn kwaliteiten? En op welke punten zou ik nog verder willen en kunnen ontwikkelen? Dat leidde er dus uiteindelijk toe dat ik naar een andere functie ben gegaan.’

Wijs op de mogelijkheden

Naast TIP vinden er binnen de TU/e ook andere activiteiten plaats rondom employability; zoals de Boost Your Career Week, die begin 2021 is georganiseerd in samenwerking met SoFoKleS. Marcel ziet het als zijn rol (en die van andere leidinggevenden) om zijn medewerkers van tijd tot tijd te ‘kietelen’. ‘Je hoeft het niet meteen zwaar aan te zetten; mensen simpelweg wijzen op het aanbod van de universiteit is vaak al voldoende om hen aan het denken te zetten. Zo creëer je een cultuur waarin medewerkers zelf met ideeën durven te komen en actief werken aan hun loopbaan.’

‘Ik heb gemerkt dat er binnen de TU/e altijd mogelijkheden zijn als je op zoek bent naar verdieping of verbreding.’

Marieke van Riet, Exchange Coordinator

Boost Your Career!

Tijdens de Boost Your Career Week, in februari 2021, konden ondersteunende medewerkers zich laten inspireren tijdens diverse interactieve online sessies. Centrale vraag: hoe kun je je werk zelf vormgeven en je talenten maximaal tot hun recht laten komen? Marieke nam deel aan een van de sessies. ‘Daarbij kreeg je de opdracht om in kaart te brengen welke onderdelen van je werk je energie opleveren, en welke juist energie kosten. Op zich een vrij eenvoudige oefening, maar heel nuttig. Zeker vlak voor het jaargesprek met mijn leidinggevende. Het hielp mij te reflecteren op mijn inzetbaarheid en om te bepalen of ik echt nog wel op de juiste plek zit.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur