Algemene succesfactoren, aandachtspunten en ideeën voor het vervolg

oranje-pijl

In dit magazine zijn per universiteit de succesfactoren van de aanpak genoemd. We hebben ook met de deelnemende universiteiten het project geëvalueerd. Daarbij kwamen meer algemene succesfactoren en aandachtspunten naar voren, die nuttig zijn voor iedere universiteit die een programma wil organiseren rond employability. Hieronder zijn deze punten samengevat per thema. We sluiten af met enkele ideeën om een vervolg te geven aan het project.

Overall

Succesfactoren

 • Samen met andere universiteiten meedoen aan dit project. Het is fijn om te kunnen sparren en als je samen de schouders eronder zet, komt het project daadwerkelijk van de grond.
 • De aandacht voor employability van het obp. Dit wordt gewaardeerd.
 • De bijeenkomst inpassen ‘in de grotere lijn’ waar de universiteit op in zet. Zo versterkt de bijeenkomst die lijn en zijn de aanleiding en het vervolg logisch.
 • De flexibiliteit van medewerkers, leidinggevenden en hr om tijd te maken voor de activiteiten.

 

Aandachtspunten

 • De urgentie van het thema duidelijk maken. Het is belangrijk te benadrukken dat de ontwikkelingen om ons heen echt snel gaan en dat daarom zowel de medewerker obp, de leidinggevende obp als hr in actie moet komen om te anticiperen op de toekomst.

oranje-pijl

oranje-pijl

Voorbereiding

Succesfactoren

 • Een divers projectteam, waarin medewerkers obp, leidinggevenden obp en hr in zijn vertegenwoordigd.

 

Aandachtspunten

 • Betrek medewerkers obp bij de organisatie van het programma. Soms is het voor hr een uitdaging om hen te bereiken en betrekken.

voorbereiding

communicatie

Communicatie

Succesfactoren

 • Persoonlijke benadering in de werving; het blijkt goed te werken als medewerkers van een collega horen over de bijeenkomst.
 • De communicatie organiseren via hr en businesspartners.

 

Aandachtspunten

 • Betrek leidinggevenden intensief bij de organisatie en de werving. Zij hebben een sleutelrol in het proces.
 • Stuur voorafgaand aan het webinar of de workshop een korte reminder aan de deelnemers, zodat ze nogmaals getriggerd worden om te komen.
 • Vraag deelnemers bij aanmelding wat hun functie is. Zo wordt duidelijk welke groepen vertegenwoordigd zijn en voor welke groepen extra werving nodig is.

oranje-pijl

oranje-pijl

De organisatie van de bijeenkomst

Succesfactoren

 • Door bijeenkomsten online te organiseren, wordt de drempel lager om deel te nemen.
 • Houd de onderdelen van het programma kort (enkele uren in plaats van een dag). Dat maakt deelname gemakkelijker in te passen in iemands werkzaamheden.
 • Start met een gezamenlijke kick-off in de vorm van een lezing.
 • Bied een keuzemenu aan workshops aan. Zo kunnen deelnemers zelf kiezen waarin ze zich willen verdiepen.
 • Laat workshops aansluiten op de praktijk voor de herkenbaarheid en toepasbaarheid.
 • Zorg voor een goede spreiding van activiteiten over de tijd (organiseer op één middag hooguit één sessie en één workshop van maximaal twee uur). Zo kost het deelnemers niet te veel tijd en wordt het niet te intensief.

 

Aandachtspunten

 • Bij online bijeenkomsten is de drempel om deel te nemen weliswaar laag, maar het gebeurt ook sneller dat deelnemers niet verschijnen na aanmelding.
 • Zorg voor voldoende interactiemogelijkheden in het programma. De mogelijkheid tot netwerken is beperkt bij een online bijeenkomst.
 • Een event organiseren voor zowel medewerkers obp als leidinggevenden obp blijkt lastig. Als je het programma meer richt op de ene groep, wordt de bijeenkomst minder interessant voor de andere groep. Het is balanceren om te zorgen voor gezamenlijkheid. Aandachtspunt is om bij een bijeenkomst voor verschillende doelgroepen aandacht te besteden aan de verwachtingen van die verschillende groepen.
 • Bied zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid om een workshop volgen. Dat kan betekenen dat deelnemers (slechts) één workshop uit het keuzemenu kunnen kiezen.
 • Werk met een wachtlijst voor workshops waar veel interesse voor is. Zo weet je ook welke thema’s leven en kun je eventueel besluiten om de workshop nogmaals te organiseren.

ollow up

Follow up

Succesfactoren

 • Als vervolg op de workshops is een-op-een speedcoaching aangeboden.
 • Succesvolle workshops zijn opgenomen in het vaste opleidingsaanbod.
 • Medewerkers zijn na de bijeenkomst aan de slag gegaan en een deel is met zijn of haar leidinggevende in gesprek gegaan.

 

Aandachtspunten

 • Vervolg blijven geven aan dit soort initiatieven.

Ideeën voor het vervolg

 • Herhaal de bijeenkomst voor één bepaalde functiegroep. Zo kun je meer inzoomen op de veranderingen in het werk van die functiegroep.
 • Geef leidinggevenden obp ruimte, tips en training om hun medewerkers (beter) te ondersteunen. Leidinggevenden hebben een sleutelrol in de aandacht en ruimte voor employability van het obp.
 • Verzorg specifieke trainingen over het centrale thema.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur