Ontwikkeling centraal in de gesprekscyclus

SoFoKleS vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat leidinggevenden en de universiteit hen hierbij ondersteunen. Wij streven in de universitaire sector naar een werkomgeving waarin medewerkers perspectief behouden of verkrijgen op bevredigend werk, zowel binnen als buiten de universiteit. Voor medewerkers is relevant om te zorgen dat ze goed zijn én blijven in hun werk; en dat ze als dat nodig is zich voorbereiden op (mogelijk) ander werk. Voor de universiteit is het relevant om daarvoor richting, ruimte en ruggensteun te bieden.

 

Foto: Technische Universiteit Eindhoven

Van beoordelen naar ontwikkelen

Het is dus van belang dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat hun leidinggevende en de organisatie hen hierbij faciliteren. In de cao-NU is hiervoor een aantal stimulerende afspraken gemaakt. Zo zijn ontwikkelinitiatieven een vast onderdeel van het resultaat- en ontwikkelingsgesprek/ jaargesprek, worden die jaarlijks opnieuw vastgesteld en zijn die regelmatig onderwerp van gesprek.

SoFoKleS moedigt dit aan en probeert universiteiten op verschillende manieren te stimuleren de focus in de dialoog te verschuiven van beoordelen naar ontwikkelen. Dit hebben we ook gedaan met het project ‘Gesprekscyclus: een continue en ontwikkelgerichte dialoog’. In 2023 zijn hierover enkele bijeenkomsten gehouden.

Het is dus van belang dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat hun leidinggevende en de organisatie hen hierbij faciliteren. In de cao-NU is hiervoor een aantal stimulerende afspraken gemaakt.

Opbrengsten project ‘Gesprekscyclus’

In dit magazine delen wij de opbrengsten van het project. We gaan in op de onderwerpen die in de bijeenkomsten zijn besproken en lichten uit wat deelnemers uit de bijeenkomsten hebben meegenomen. U kunt meer lezen over de visie van Tilburg University op de gesprekscyclus en wat het door hen ontwikkelde programma Connected Leading inhoudt. Verder delen een medewerkervertegenwoordiger, een leidinggevende en hr-medewerker van drie verschillende universiteiten hun visie op de gesprekscyclus. Hiermee willen we u inspiratie bieden om ook op uw universiteit ontwikkeling onderwerp van gesprek te maken tussen medewerker en leidinggevende.

SoFoKleS hoopt dat de sector in de gesprekscyclus consequent aandacht besteedt aan ontwikkeling, en ontwikkeling een integraal onderdeel maakt van het werk. De beweging naar een ontwikkelgerichte dialoog betekent de nadruk leggen op vooruitkijken. Terugkijken heeft alleen zin om ervan te leren.

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur