Hr analytics en strategische personeelsplanning

De waarde van hr analytics hangt nauw samen met de waarde van strategische personeelsplanning. Hr analytics biedt een objectieve en kwantitatieve onderbouwing aan strategische personeelsplanning, die inzicht biedt hoe de impact van mensen op organisatieresultaten en –doelen te optimaliseren is.

 

Hr analytics maakt de impact van mensen op bedrijfsresultaten inzichtelijk en voorspelbaar. Hr analytics is daarmee te integreren in alle taken en doelen van de hr-afdeling, zoals werving en selectie, talentbeleid, of personeelsplanning. Omdat hr analytics het menselijk kapitaal verbindt met de belangrijkste prestaties van de organisatie, wordt duidelijk wat de impact is van beleid, procedures, systemen en interventies op de prestaties van organisaties. Dit inzicht biedt een fact-based basis voor efficiënte strategieën en programma’s van de universiteit.

Strategische personeelsplanning is een methode voor effectief en toekomstgericht hr-management vanuit een strategie en visie. Strategische personeelsplanning zorgt voor de juiste medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats in de organisatie, zodat de universiteit of faculteit haar strategische doelen kan realiseren.

Goede strategische personeelsplanning is dus een instrument voor bestuurders, leidinggevenden van universiteiten en faculteiten om beleid voor te bereiden, vorm te geven en te implementeren. De inzichten via hr analytics zijn een hulpmiddel voor hr om strategische personeelsplanning te onderbouwen, keuzes te maken voor het personeelsbeleid en deze te monitoren.

Voorwaarden voor effectieve inzet hr analytics

Hr analytics kan als analytische aanpak een handig middel zijn om strategische personeelsplanning te onderbouwen. Hierbij gelden wel enkele voorwaarden, zoals dat hr analytics:

  • door diverse disciplines binnen de organisatie gedragen wordt;
  • door verscheidene organisatieonderdelen als gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien,
  • integraal onderdeel is van het organisatieproces,
  • als instrument wordt ingezet om effectief en toekomstgericht hr-management te realiseren.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur