Voorbeeld hr analytics in de praktijk: Rijkuniversiteit Groningen

Hoe hr analytics werkt in de praktijk, maakt het voorbeeld van de Rijksuniversiteit Groningen duidelijk.

De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt hr analytics samen met strategische personeelsplanning om het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020 significant te verbeteren.

Inzicht in interventies

Via hr analytics werd inzichtelijk dat de doelstelling van de universiteit voor het aantal vrouwelijke hoogleraren in 2020 niet zonder actie gehaald wordt. Zelfs niet met behulp van het Rosalind Franklin-programma dat opgezet is om de doorstroom van vrouwelijke, getalenteerde, internationale onderzoekers te bevorderen. Dankzij de inzet van hr analytics werden de oorzaken van de langzame groei in het aantal vrouwelijke hoogleraren duidelijk. Hr analytics maakte tevens inzichtelijk welke interventies wel effectief zijn in de aanstelling van vrouwelijke hoogleraren.

Van gegevens naar data

De financiële afdeling was binnen de Rijksuniversiteit Groningen traditioneel de leverancier van sturingsinformatie aan het bestuur. Deze afdeling beschikt immers over vele gegevens. Maar ook hr heeft veel data beschikbaar. Deze data waren voorheen niet altijd inzichtelijk. Hr analytics maakte hr bewust van de waarde van de gegevens over bijvoorbeeld instroom, doorstroom en uitstroom. Door deze data in te zetten, kan hr nu antwoord geven op vragen die eerder onbeantwoord bleven. Zoals: waar in het selectie- en wervingsproces stokt de aanstelling van vrouwelijk wetenschappelijk talent?

Data als gespreksstarter met bestuur

Bij de Rijksuniversiteit Groningen versterkte de inzet van hr analytics de rol van hr als gesprekspartner voor bestuurders. Op basis van de met hr analytics verkregen inzichten kan namelijk heel neutraal over gevoelige onderwerpen worden gepraat, zoals de sollicitatieprocedures voor hoogleraarposities.

Zo maakte hr analytics inzichtelijk dat vrouwen wel solliciteerden naar hoogleraar-posities, maar niet werden aangenomen. Analytics maakten daarnaast duidelijk dat bij procedures waarbij kandidaten naar voren werden geschoven, de kandidaten hoofdzakelijk mannen waren. Vrouwelijke wetenschappers werden voornamelijk op UD-niveau aangenomen, via het Rosalind Franklin programma.

Uit deze data bleek dat de praktijk anders is dan hoe bestuurders die beleven. Hr analytics prikkelt de natuurlijke, wetenschappelijke nieuwsgierigheid van universiteitsbestuurders en motiveert hen een situatie te willen doorgronden. De data van hr analytics fungeert voor hr als een toegankelijke gespreksstarter met bestuur.

“Dankzij hr analytics kan neutraal over gevoelige onderwerpen worden gepraat.” – Frank Nienhuis, RUG

Dashboard

Nu heeft elke faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen een dashboard tot zijn beschikking om de stand van zaken van vrouwelijke hoogleraren te kunnen monitoren. Daarnaast geven deze dashboards ook voorspellingen op basis van de laatste ontwikkelingen en een kwalitatieve analyse. De dashboards zijn echter niet allesomvattend. Zo wordt bijvoorbeeld nog niet vastgelegd waarom sommige vrouwen uiteindelijk niet worden aangenomen. De werkwijze van hr analytics maakt de waarde van zulke ontbrekende data duidelijk. Daardoor kan hr bijvoorbeeld voorstellen om evaluatiegesprekken te houden met (vrouwelijke) kandidaten die niet worden aangesteld.

Strategische personeelsplanning bij Rijksuniversiteit Groningen

Via hr analytics werd duidelijk dat de oorzaken van het beperkte aantal vrouwelijke hoogleraren heel genuanceerd zijn. Aan de hand van deze inzichten is hr het gesprek aangegaan om de belangrijkste factoren bij de aanstelling van vrouwelijke hoogleraren aan te pakken met behulp van strategische personeelsplanning. De universiteit werkt nu aan bewustwording van de stakeholders over de situatie en de mogelijke biases, en kijkt hoe de selectieprocessen anders kunnen worden ingericht. Ook is er aandacht voor de beperkte data, monitoring en scenarioplanning.

Klein beginnen

Wilt u ook starten met Als u start met hr analytics, begin dan klein. Op die manier houdt u overzicht, verliest u uzelf niet in analyses en kunt u bijsturen. Hr analytics is het werk van een specialist. In de beginfase is het aan te raden een hr-analist in te huren. De Rijksuniversiteit Groningen heeft eerst ervaring opgedaan met hr analytics en de kennis en expertise uitgebreid. Pas na jaren heeft de universiteit een eigen hr-analist aangesteld die de rol van hr als gesprekspartner verder versterkt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur