Wat is hr analytics?

Hr analytics is meer dan data. Het is een werkwijze om de impact van medewerkers op de van de organisatie zichtbaar te maken.

 

Hr analytics is een werkwijze om zichtbaar te maken wat de impact is van medewerkers op de prestaties van de organisaties. Bijvoorbeeld door te meten hoe personeelsverloop de kwaliteit van onderwijs of onderzoek beïnvloedt. Of de studenttevredenheid.  Met hr analytics kan een organisatie die impact identificeren en kwantificeren. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van hr-processen en hr-management inzichtelijk. Hr analytics kan dus helpen om betere besluiten te nemen over het menselijk kapitaal (ofwel: de medewerkers).

Hr analytics: meer dan data

Bij hr analytics denken de meeste mensen allereerst aan statistische gegevens en complexe analyses. Tot op zekere hoogte kloppen deze associaties ook. Hr analytics bestaat voor een belangrijk deel uit statistische werkwijzen en analyses om de impact van medewerkers op de organisatie zichtbaar te maken. Maar wie in hr analytics niet meer ziet dan statistische tools en analyses, onderschat en onderbenut het systeem. Sterker gezegd: wie zich alleen concentreert op de statistische data en de methodiek van hr analytics, maakt het tot een zeer complex en technisch werkproces dat alleen weggelegd is voor de specialist.

De waarde van hr analytics: impact van de medewerker op de organisatie

De waarde van hr analytics ligt niet zozeer in de data en statistiek, maar in de juiste vragen stellen, deze vragen onderzoeken en analyseren met data, en op basis van juiste interpretatie van de data een besluit nemen. Wanneer dat gehele proces effectief wordt uitgevoerd en wordt geïntegreerd in het huidige organisatieproces, is hr analytics een werkwijze die hr-gerelateerde besluiten makkelijker maakt. Hr analytics maakt immers de impact van medewerkers op de organisatie inzichtelijk.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur