E-conferentie erkennen en waarderen

 

EN

Werkdruk is een van de redenen waarom er noodzaak is tot verandering in het erkennen en waarderen van wetenschappers, vertelt programmamanager Kim Huijpen van de VSNU tijdens de e-conferentie van SoFoKleS op 17 november 2020. Ze gaat in op de doelen van het landelijke programma Erkennen en waarderen en de vijf domeinen waarop medewerkers zich moeten kunnen ontwikkelen. Elke van Cassel presenteerde de aanpak van Tilburg University en de academische loopbaanpaden die deze universiteit heeft ontwikkeld.

 

‘Ruimte voor ieders talent’ is de titel van de position paper die de VSNU met andere partijen in de kennissector publiceerde. Samen pleiten ze daarin voor een bredere erkenning en waardering van het werk van wetenschappelijke medewerkers. Niet alleen erkenning en waardering voor onderzoek en publicaties, maar ook voor andere domeinen waarop wetenschappers hun talent kunnen tonen: onderwijs, leiderschap, patiëntenzorg en (maatschappelijke) impact. Dit was de start van het landelijke veranderprogramma Erkennen en waarderen.

Relatie met werkdruk

Er ligt een constante druk op wetenschappelijk medewerkers om onderzoeksaanvragen in te dienen en te publiceren. Uit verschillende metingen blijkt dat onderwijs en leiderschap als veel minder belangrijk worden gezien. Een gezonde en inspirerende werkomgeving is nodig, waarin ieders talent tot zijn recht komt. Dat vraagt om verschillende carrièrepaden en andere beoordelingen. Meer focus op kwaliteit en het teamresultaat in plaats van de hoeveelheid publicaties en de resultaten die een individuele medewerker heeft behaald. Ook moet er meer wisselwerking komen tussen onderzoek en maatschappij, om zo te zorgen voor meer impact.

Rol van HR

Om de doelen uit het programma Erkennen en waarderen te bereiken, is een brede dialoog nodig in de kennissector. Er moet ruimte zijn om te experimenteren en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Op iedere universiteit is inmiddels een commissie aan de slag gegaan om de doelen uit het landelijke programma door te vertalen naar hun eigen universiteit. HR heeft in dit alles een belangrijke rol, zegt Huijpen ook in een interview in dit magazine. Bijvoorbeeld door de dialoog te faciliteren en zorgen voor andere HR-instrumenten als functieomschrijvingen, evaluatie- en beoordelingsformulieren

Dialoogsessies

Tilburg University gebruikt voor het veranderprogramma het ‘8 steps change model’ van John Kotter, vertelt Elke van Cassel. Belangrijke stappen daarin zijn bijvoorbeeld: werken vanuit een visie, draagvlak creëren, heldere communicatie en zorgen voor een sneeuwbaleffect. De visie ligt er inmiddels, en ook heeft de commissie een ambitie geformuleerd. In september 2020 is de universiteit fase 2 van het plan ingegaan. Hierin staat de dialoog centraal. Op universitair en facultair niveau gaan medewerkers in gesprek over oplossingen. De input uit deze dialoogsessies gebruikt de universiteit weer om nieuw beleid te ontwikkelen.

Carrièrepaden met criteria per domein

Een belangrijk resultaat heeft de universiteit al bereikt: de vijf domeinen uit het programma Erkennen en waarderen zijn opgenomen in de HR-cyclus. Voor elk van de vijf domeinen zijn carrièrepaden ontwikkeld met criteria die gebruikt kunnen worden in de R&O-gesprekken. Elke: ‘Nu moeten we nog profielen maken per domein, zodat medewerkers niet alles tegelijk hoeven te doen, maar zich kunnen focussen. Dat laatste benadrukt ook Kim Huijpen. ‘We hebben geen schaap met vijf poten nodig, maar de domeinen zijn bedoeld als diversificatie in carrièrepaden. Zo leidt erkennen en waarderen niet tot méér, maar tot minder werkdruk.’

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur