E-conferentie werkdrukbeleving

EN

Inzicht in de manier waarop medewerkers werkdruk beleven, is een belangrijke eerste stap naar een aanpak. Daarom heeft SoFoKleS een analyse uitgevoerd op data uit de WERKmonitor 2019 over werkdrukbeleving in het wo. De resultaten en aanbevelingen uit deze analyse stonden centraal bij de tweede e-conferentie over werkdruk op 19 mei 2020.

Bijna 90 deelnemers woonden de e-conferentie bij om te horen wat het onderzoek van SoFoKleS naar werkdruk opleverde. De resultaten van de analyse en de aanbevelingen zijn te vinden in dit e-magazine. De aanbevelingen bieden handelingsperspectief op team-, universitair en sectoraal niveau.

Helpende en belemmerende factoren

Na de presentatie konden de deelnemers aangeven welke factoren belangrijk zijn voor hun eigen werkdrukbeleving. Wat helpt er om meer energie te krijgen en wat werkt belemmerend in het contact met collega’s en leidinggevenden?  Autonomie, sociale steun en samenwerking werden vaak genoemd als helpende factoren. Als belemmerende factoren noemden deelnemers onder meer de organisatiecultuur, disproportionele nadruk op excellentie en te veel regeldruk.

Opvallend is dat de veranderingen in werk door de coronacrisis zowel een positieve als een negatieve uitwerking hebben op de werkdrukbeleving van deelnemers. De positieve kant is dat ze meer autonomie en regelruimte ervaren door de fysieke afstand tot collega’s. Ook ligt er door de afstand meer focus op deskundigheid en minder op iemands positie. Aan de andere kant vinden deelnemers dat de fysieke afstand negatieve gevolgen heeft voor de cultuur en sociale veiligheid op hun werk.

Vervolg activiteiten werkdruk

Het is duidelijk dat het thema werkdruk leeft onder de deelnemers en dat er behoefte is om hierover vaker in gesprek te gaan. Verschillende deelnemers kwamen met vragen of met suggesties voor vervolgbijeenkomsten. De komende periode organiseert SoFoKleS nog een aantal e-conferenties rondom het thema werkdruk. Verder is er binnen het werkdruknetwerk gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld via het aangemaakte kanaal in MS Teams. Vanaf dinsdag 26 mei kunt u daar iedere dinsdag van 12.00-13.00 uur in gesprek over een vraag, stelling of aanpak.

Hebt u zich nog niet aangesloten bij ons netwerk en wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Meld u dan aan voor het online netwerk werkdruk.

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur