E-conferentie sociale veiligheid en wellbeing

 

EN

De Nederlandse universiteiten hebben in 2019 gezamenlijk uitgesproken dat ze elke vorm van ongewenst gedrag afkeuren en zich inzetten voor een sociaal veilige werkomgeving. Voor een sociaal veilige werkomgeving is de steun van collega’s en leidinggevenden erg belangrijk. Medewerkers die zich ondersteund weten, zullen ook minder werkdruk ervaren. Maar hoe ondersteun je medewerkers nu het grootste deel van hen al meer dan een jaar op afstand werkt? In de e-conferentie over werkdruk op 20 april 2021 maakten we kennis met de aanpak van de Rijksuniversiteit Groningen en met een app die door de Erasmus Universiteit is ontwikkeld.

 

Jildou Spoelstra, projectleider Duurzame Inzetbaarheid, vertelde op welke manieren de Rijksuniversiteit Groningen medewerkers en leidinggevenden ondersteunt in mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Er zijn twee surveys gehouden onder medewerkers. Daaruit blijkt onder meer dat 60 procent van de medewerkers in meer of mindere mate last heeft van mentale gezondheidsklachten. Verder geven medewerkers aan niet meer contact te hebben met hun leidinggevende dan voor de coronapandemie.

Workshops, vitaliteitscoach en e-healthmodules

Naar aanleiding van de resultaten besloot de universiteit de workshop ‘Leidinggeven op afstand’ te organiseren. Hierin krijgen leidinggevenden tips om hun medewerkers bij het werken op afstand zo goed mogelijk te ondersteunen. Verder kwam er een workshop ‘Mentale weerbaarheid’, die openstaat voor alle medewerkers. In totaal bezochten zo’n 50.000 mensen de twee workshops. Voor de tweede workshop hadden vooral vrouwen belangstelling. Een andere naam kan daar in de toekomst wellicht verandering in brengen.

De universiteit heeft nu ook een vitaliteitscoach waar medewerkers mee in gesprek kunnen. Daar is zoveel belangstelling voor dat het aantal uren van de coach wordt uitgebreid. Daarnaast zijn er voor zowel studenten als medewerkers e-healthmodules in Mirro. Deze worden veel gebruikt. Belangrijk is ook dat medewerkers zich veilig voelen als ze weer op de universiteit komen werken. Daarom is er is een filmpje gemaakt met de boodschap: het is oké om collega’s aan te spreken als ze zich niet goed aan de coronamaatregelen houden. Een werkgroep Hybride werken is aan de slag gegaan om te kijken hoe het werken na de coronapandemie kan worden ingericht.

Grow It!-app

Onderzoeker Michelle Mens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vertelde over de achtergrond en de werking van de Grow It!-app, die samen met het Erasmus MC Sophia is ontwikkeld. De universiteit startte al in 2014 met de ontwikkeling van de app voor jongeren met mentale problemen. Het doel is dat ze door de app meer zelfinzicht en veerkracht ontwikkelen. Omdat als gevolg van de coronapandemie momenteel veel jongeren mentale gezondheidsklachten ervaren, wordt de app nu ingezet voor een bredere doelgroep.

Gamification met challenges

De app is een gamification-app, waarbij jongeren in teams een virtuele boom moeten laten groeien door punten te verdienen. Die punten kunnen ze verdienen door emotievragenlijsten in te vullen en offline challenges aan te gaan. In de vragenlijsten vullen ze in hoe ze zich voelden op een dag of in een specifieke situatie. De challenges zijn opdrachten als: bak een taart, maak een foto van een hond, of vraag aan iemand in je omgeving wat jouw goede eigenschappen zijn. Zo worden de jongeren gestimuleerd in actie te komen, met stress om te gaan of meer over zichzelf te leren. Iedere dag worden er drie nieuwe challenges aangeboden.

De app heeft nu meer dan 2200 gebruikers tussen de 12 en 25 jaar. Als gebruiker zit je in een team met mensen die je niet kent. Iedereen is anoniem. Gebruikers kunnen elkaar aanmoedigen via stickers. Momenteel is de app alleen in het Nederlands beschikbaar, maar er wordt gewerkt aan een Engelse versie. Ook voor studenten is de app goed bruikbaar volgens Michelle Mens. Het is vooral een preventieve tool, bedoeld om ernstige psychische problematiek te voorkomen. Meer informatie over de app is te vinden op de website van Grow It! Voor het gebruik van de app in het onderwijs is een toolbox ontwikkeld die via de site is aan te vragen.

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur