E-conferentie Werkdruk verlagen: twee good practices

 

EN

Om universiteiten te inspireren voor de aanpak van werkdruk, organiseerde SoFoKleS op 24 maart 2022 opnieuw een e-conferentie waarin praktijkvoorbeelden centraal stonden. Twee universiteiten deelden hun ervaringen. De Universiteit Twente ging aan de slag om werkdruk bij leidinggevenden aan te pakken. De TU Eindhoven koos een nieuw spoor en werkte aan een veerkrachtige organisatiecultuur waarin werkdruk beter bespreekbaar is.

 

Wellbeing is het centrale thema in de aanpak van de Universiteit Twente. De aanpak bestaat onder meer uit herhaald onderzoek naar het welbevinden van medewerkers, twee keer per jaar een ‘wellbeing week’, en aandacht voor capaciteitsmanagement en leiderschap. In 2021 startte de UT een leiderschapsexpeditie voor leidinggevenden, vertelde Annemiek Baars tijdens de e-conferentie. Annemiek is organisatieadviseur en manager van het HR-beleidsteam aan de Universiteit Twente, en nam het initiatief voor de expeditie. Inmiddels zijn 44 leidinggevenden gestart met het ontwikkeltraject en zij oordelen positief over hun deelname. In totaal starten er in 2022 vijf expedities.

Van expeditie naar community

In de expeditie verkennen leidinggevenden wellbeing op drie niveaus: lead self (jezelf leiden), lead other (anderen leiden) en lead system (een (eco)systeem leiden). Samen met de trainers ontdekken ze wat wellbeing voor hen betekent en hoe ze de uitdagingen binnen hun teams kunnen aangaan. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en door middel van experimenten werken de leidinggevenden aan meer veerkracht en onderlinge verbondenheid. Dat doen ze in zes groepsbijeenkomsten die eens in de drie of vier weken worden gehouden. De bedoeling is dat er aan het einde van de expeditie een community ontstaat waarin de expeditieleden in cocreatie met experts verschillende thema’s uitwerken die te maken hebben met welbeing. Momenteel zijn er bijvoorbeeld al werkgroepen over ‘een veilige werkomgeving’ en ‘diversiteit en inclusie’.

Een cultuurbenadering van werkdruk

Het tweede praktijkvoorbeeld tijdens de conferentie was van de TU Eindhoven. De TU/e had al verschillende pogingen ondernomen om werkdruk breed bespreekbaar te maken voordat de focus kwam te liggen op cultuurverandering. Dat gebeurde nadat Susan Opgenoorth, HR-adviseur bij de TU/e, in een bijeenkomst van het werkdruknetwerk van SoFoKleS kennismaakte met Maarten de Winter. Maarten is onder meer kerndocent Strategisch HR Avans+, onafhankelijk organisatieadviseur en mede-oprichter van Veerkracht College. Samen met hem startte de TU/e een traject om kennis over werkdruk te verhogen en om het probleemoplossend vermogen van het bestuur, de leidinggevenden en de medewerkers van de faculteit te vergroten.

Aandacht voor talentmanagement

Alle deelnemers die voor de workshops van Maarten werden uitgenodigd kregen de volgende opdracht: ‘Stel je voor, het is 2024 en je kijkt terug op een van de waardevolste veranderingen rondom werkdruk(beleving) die je in je loopbaan hebt meegemaakt. Zou je in 100 woorden kunnen beschrijven hoe het was (in 2020), hoe het nu is en wat er globaal is veranderd?’

Deze opdracht heeft al meer dan 60 verhalen opgeleverd. In de workshops zijn deze samengebracht tot in totaal 16 complementaire verhalen rond de vier vermogens van veerkracht: probleemoplossend vermogen, reflecterend vermogen, harmonie en verbindend vermogen. De deelnemers presenteerden hun verhalen zelf aan het faculteitsbestuur. Zo wordt de urgentie van cultuurverandering duidelijker dan wanneer hr de boodschap zou overbrengen. Er is een gesprek op gang gekomen over kernwaarden en dit heeft geleid tot concrete maatregelen die heel goed aansluiten op het traject rondom erkennen en waarderen, waarbij meer aandacht is voor ieders talent. Momenteel zit de universiteit nog middenin dit verandertraject.

Positieve benadering

Susan Opgenoorth: ‘Het mooie van deze aanpak is dat we redeneren vanuit de oplossing, in tegenstelling tot onze eerdere aanpak, waarbij het probleem centraal stond. Verder zien we dat deelnemers aan de workshops het fijn vinden hun verhaal te kunnen delen; ze vinden herkenning bij elkaar. Vaak hebben ze het gevoel dat ze er alleen voor staan, maar door deze workshops voelen ze zich gehoord. Dat alleen al draagt bij aan een vermindering van de werkdrukbeleving en is dus een mooie opbrengst van de workshops.’

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur