EN

Hoe kun je de talenten in een team beter benutten bij de aanpak van werkdruk?

Hoe kun je de talenten in een team beter benutten bij de aanpak van werkdruk?

EN

‘Kijk vaker over teamgrenzen heen’

Samula Mescher, zelfstandig coach en trainervoor wetenschappers

‘Door teams zo divers mogelijk samen te stellen, krijg je vanzelf kruisbestuivingen en komen er sneller goede ideeën los. Vergeet daarbij ook niet om over de grenzen van het eigen team heen te kijken. Hoe pakken andere teams – binnen of buiten de faculteit – een bepaald probleem aan? Door eens wat vaker over de eigen teamgrenzen heen te kijken, doe je vaak inspiratie op. Weersta vervolgens de verleiding om binnen je eigen team meteen een allesomvattende oplossing te willen invoeren; begin eens met op kleine schaal te experimenteren met werkdrukverlagende maatregelen, en kijk van daaruit verder. Bijstellen en opschalen kan dan altijd nog.’

‘Kijk waar iemands kracht ligt’

Kim Huijpen, programmamanager Erkennen en waarderen bij de VSNU

‘Het beter benutten van talenten binnen een team begint, denk ik bij het beter kijken naar de afzonderlijke talenten. Waar ligt iemands kracht? Vervolgens is het zaak om de verschillende teamtaken beter te verdelen, zodanig dat ze optimaal aansluiten bij de talenten van de individuele teamleden. Dat klinkt allemaal best logisch, maar in de praktijk gebeurt dat nu vaak nog te weinig; vaak verwachten we van iedereen zo’n beetje hetzelfde. Als je beter kijkt naar waar mensen goed in zijn en dat ook echt erkent, dan kan dat zeker leiden tot minder werkdruk.’

‘Besteed aandacht aan interpersoonlijke dynamiek’

Claartje van Sijl, onafhankelijk coach en trainer voor medewerkers TU Delft

‘Mijn advies zou zijn: kijk goed naar de interpersoonlijke dynamiek binnen het team en hoe deze de communicatie en samenwerking beïnvloedt. Zo roept directief gedrag volgend gedrag op, en vice versa. Als dit een standaardpatroon is waar het team als het ware automatisch in belandt, is het de vraag of alle talenten en ideeën van verschillende teamleden überhaupt gehoord en gezien worden. Dan mis je kansen voor innovatie en grotere effectiviteit. Wanneer je snapt hoe deze interpersoonlijke dynamiek werkt in jouw team, zullen mensen uiteindelijk meer geneigd zijn hun talenten in te zetten voor het gezamenlijke belang.’

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur