EN

Werkdruk in het weten­schappelijk onderwijs

Methoden

Hoe ervaren universiteitsmedewerkers werkdruk en wat heeft hier invloed op? SoFoKleS voerde een analyse uit omtrent werkdruk in het wetenschappelijk onderwijs. Hierbij is gebruik gemaakt van data van de WERKmonitor 2019 van het ministerie van BZK. In totaal deden 2.442 respondenten mee die werken in het wetenschappelijk onderwijs (wo). Het Job Demands-Resources model (JD-R model) is gebruikt als kapstok voor deze analyse. Om te voorkomen dat medewerkers uitgeput raken door het werk is het van belang om niet alleen de stressoren aan te pakken, maar ook om te zorgen voor voldoende energiebronnen in het werk. Voor het wetenschappelijk onderwijs zijn hiervoor in dit onderzoek de volgende aanknopingspunten gevonden.

Werkdruk

Een meerderheid van de universiteitsmedewerkers ervaart veel (39%) of zeer veel (26%) werkdruk op de universiteit. De ervaren werkdruk is het hoogst onder wetenschappelijk personeel met een vast dienstverband, medewerkers met een universitaire opleiding en medewerkers met een grote aanstellingsomvang (36 uur of meer).

REGELDRUK EN ORGANISATIEVERANDERINGEN

Naast werkdruk is gekeken naar de stressoren regeldruk en organisatie-veranderingen. De regeldruk lijkt minder hoog dan de ervaren werkdruk. Verder geeft een kwart van de medewerkers aan dat in de afgelopen 12 maanden één of meer veranderingen plaatsvonden in de organisatie (vestiging/locatie).

Werkdruk en regeldruk grootste voorspellers van uitputting

Werkdruk blijkt de sterkste voorspeller van uitputting: een hogere werkdruk gaat gepaard met meer uitputting door het werk. Dit geldt ook bij hogere regeldruk. Medewerkers die beter kunnen omgaan met veranderingen in het werk en de werkomgeving ervaren minder uitputting door het werk evenals medewerkers die meer tevreden zijn over de mate van zelfstandigheid in het werk.

Energiebronnen

INDIVIDUEEL

Medewerkers in het wo zijn over het algemeen positief over hun vakbekwaamheid, beroepsexpertise en het kunnen omgaan met veranderingen in hun werk(omgeving). Over hun inzetbaarheid binnen en buiten de eigen organisatie zijn medewerkers over het algemeen minder positief.

score eigen kennis en kunde

score inzetbaarheid

94% werkte het afgelopen jaar aan de eigen professionele ontwikkeling

ORGANISATIE

Een minderheid van de medewerkers is (zeer) tevreden over de organisatie als het gaat om organisatievisie, communicatie en de mate van invloed binnen de organisatie.

44% van de medewerkers is tevreden over de informatievoorziening & communicatie

43% is tevreden over de mate van invloed binnen de organisatie

46% vindt dat er een duidelijk beeld is van waar de organisatie naartoe wil en hoe daar te komen

WERK

De meeste medewerkers zijn (zeer) tevreden over de mate van zelfstandigheid in het werk en over de hulpmiddelen en apparatuur die men heeft om het werk goed te kunnen doen. Fouten maken en bespreken is volgens een beperkte meerderheid ‘veilig’ in de organisatie.

91% is (zeer) tevreden over de mate van zelfstandigheid in het werk

SOCIAAL

Over de samenwerking met collega’s is een ruime meerderheid van medewerkers in het wo (zeer) tevreden. Een beperkte meerderheid ervaart steun van de direct leidinggevende bij de eigen ontwikkeling.

DE AANPAK VAN WERKDRUK OP UNIVERSITEITEN IS EEN THEMA DAT VOLOP IN ONTWIKKELING IS. DOOR KENNIS EN ERVARINGEN MET ELKAAR TE DELEN, BLIJVEN WE IN DIALOOG OVER WERKDRUK EN KUNNEN WE ALS SECTOR TOT WERKBARE OPLOSSINGEN KOMEN. SOFOKLES JAAGT DIT AAN MET:

  • EEN E-MAGAZINE WAAR REGELMATIG NIEUWE PRAKTIJKVOORBEELDEN WORDEN GEDEELD.
  • E-CONFERENTIES OM REGELMATIG KENNIS TE DELEN EN BETROKKENEN SAMEN TE BRENGEN.
  • COMMUNITY OM ERVARINGEN OP TE HALEN EN TE DELEN.

Meer informatie of hieraan bijdragen? Neem contact op via sofokles@caop.nl

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur