Een greep uit de
activiteiten van
SoFoKleS in 2016

Met en voor
de kennissector
Functieboek Participatiebanen

In de kennissector en verwante sectoren zijn veel goede voorbeelden te vinden van functies voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een selectie is ter inspiratie opgenomen in dit Functieboek.

Lees meer

Samen met de sector voert SoFoKleS projecten en onderzoek uit.

Ook subsidieert SoFoKleS activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Het eigenaarschap van de universiteiten staat centraal: de sector ontwikkelt de activiteiten zelf en voor zichzelf. Voor de universiteiten geldt een programmatische aanpak op de (volgende) thema’s:

  1. duurzame inzetbaarheid
  2. dynamische werkomgeving
  3. proactieve arbeidsrelaties

 

In 2016 heeft SoFoKleS (onder andere) de volgende projecten, onderzoeken en activiteiten uitgevoerd:

Stimulerings-
regeling promovendi

Om promovendi duurzaam inzetbaar en gemotiveerd te houden, zowel binnen als buiten de wetenschap, is bewustzijn van hun loopbaanmogelijkheden essentieel. Ter aanmoediging van bijeenkomsten en ontmoetingen voor promovendi en mogelijke werkgevers, heeft SoFoKleS de stimuleringsregeling promovendi opgezet.

Lees meer
Werkgroep Academisch Leiderschap

Behalve onderzoeks- en onderwijstaken hebben leidinggevenden in het WO ook een belangrijke rol in de uitvoering van het personeelsbeleid. Voor verdere professionalisering van leidinggevenden wisselen de leden van deze werkgroep kennis en ervaring uit, inventariseren zij het scholingsaanbod en besteden zij aandacht aan samenwerking en visieontwikkeling.

Lees meer
Hoge prestatiedruk?
Wat kunt u ertegen doen?
Prestatiedruk

Uit een verkenning van SoFoKleS blijkt dat de prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel hoog is en meer aandacht behoeft. Er komt een vervolganalyse en ondersteuning via SoFoKleS-lab voor nieuwe initiatieven van universiteiten om de werkdruk te verminderen.

Lees meer
Vrouwen in de wetenschap

Wat is het effect van (onbewuste) vooroordelen? Met welke maatregelen is de succesvolle doorstroom van topvrouwen in de wetenschap te realiseren? Om die doorstroom te bevorderen, heeft SoFoKleS een digitaal themamagazine uitgebracht.

Lees meer
Leernetwerk strategische
personeelsplanning

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning (SPP) ondersteunde de deelnemende universiteiten bij het invoeren van SPP, onder meer met training. Ook sparden de deelnemers met elkaar over hun ervaringen met SPP op de universiteit.

Lees meer
Leernetwerk
employability

Terwijl het werk door allerlei ontwikkelingen verandert en er vele instrumenten en activiteiten zijn om de inzetbaarheid te versterken, benut vooral het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) die mogelijkheden nauwelijks. Het leernetwerk Employability bood universiteiten een platform/werkwijze om dat te verbeteren. De deelnemers hebben samen een e-portfolio-app ontwikkeld en getest.

Lees meer
Leernetwerk
vitaliteit

Universiteiten met een ingevoerd (integraal) vitaliteitsprogramma vonden ondersteuning in het Leernetwerk Vitaliteit. Zij deelden daar ook hun ervaringen en resultaten.

Lees meer
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur