Nieuwe thema’s en
innovatieve projecten
in 2017

Ook in 2017 blijft SoFoKleS zich inzetten om de werkgelegenheid, vitaliteit-  en talentontwikkeling op de academische arbeidsmarkt te behouden, bevorderen en verbeteren.

Dat doen we via kennisdeling, onderzoek en subsidiering van pilotprojecten. De belangrijkste thema’s van de activiteiten zijn (en blijven):

  • arbeidsmarkt en mobiliteit;
  • loopbaan en talent;
  • moderne arbeidsrelaties;
  • vitaal en veilig werken.

 

Vanaf 2017 initieert SoFoKleS weer nieuwe projecten en onderzoeken. De activiteiten richten zich het komend jaar onder meer op:

Strategische personeelsplanning (SPP)

Het leernetwerk SPP heeft veel kennis en ervaringen opgeleverd die alle universiteiten (verder) kunnen helpen om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning. SoFoKleS zet zich in voor kennisdeling.

SoFoKleS-lab

Inventieve lokale projecten en onderzoeken kunnen de universitaire arbeidsmarkt verbeteren. Om zulke (zowel kleinschalige als grote) projecten te stimuleren, is het SoFoKleS-lab opgezet.

Praktijknetwerk Participatiewet

Volgens de Participatiewet moeten werkgevers meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Met het Praktijknetwerk Participatiewet ondersteunt SoFoKleS universiteiten en onderzoeksinstellingen bij de uitvoering.

CarrièreCafé’s

Kent u de baanmogelijkheden voor promovendi in het hbo? Om die mogelijkheden onder de aandacht te brengen bij het docentencorps en bij lectoraten, faciliteren SoFoKleS, Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo) en AcademicTransfer bijeenkomsten tussen hogescholen en universiteiten.

Prestatiedruk

Welke factoren veroorzaken prestatiedruk op universiteiten? En wat weten we over de genomen maatregelen? SoFoKleS onderzoekt dat via de medewerkersonderzoeken (MTO’s) en verkent hoe de beschikbare kennis in de sector kan bijdragen aan nieuwe stappen om de werkdruk beheersbaar te houden.

Inzetbaarheid van ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

Centralisering, automatisering en technologisering hebben vergaande gevolgen voor het werk en de werkomgeving, vooral voor ondersteunend en beheerspersoneel. Hoe kunnen medewerkers en organisaties goed met die ontwikkelingen omgaan? SoFoKleS pakt de handschoen op, in samenwerking met OBP’ers.

Vrouwen in de kennissector

De doorstroom van vrouwen in de top van de wetenschap verdient onverminderde aandacht van SoFoKleS. In 2017 breiden we die aandacht uit naar de doorstroom van vrouwen in de hele kennissector, inclusief de onderzoekinstellingen en de umc’s.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur