Strategische personeelsplanning
agenderen

Zo zet u SPP bij bestuur en leidinggevenden op de agenda.

 

Aansluiten bij strategische keuzes

De kennissector is een arbeidsintensieve sector. Het succes van universiteiten is voor een groot deel afhankelijk van de kennis en kracht van het personeel. Daarom is het belangrijk te beseffen dat beleidskeuzes op de universiteit en ontwikkelingen binnen de sector ook grote invloed hebben op het personeel. De strategische keuzes die bestuur en leidinggevenden bijvoorbeeld ten aanzien van digitalisering of internationalisering maken, hebben impact op het dagelijks werk van medewerkers. Met strategische personeelsplanning maakt u de precieze impact duidelijk. Hierdoor kan de universiteit optimaal sturen op de inzet van haar belangrijkste kapitaal: het personeel.

Om SPP op de agenda te zetten bij bestuur en leidinggevenden, helpt het om als hr-afdeling de impact van beleid en ontwikkelingen op het personeel concreet te maken. Maak bijvoorbeeld duidelijk welke relatie er is tussen een stijgende AOW-leeftijd en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vertaal de keuze voor digitalisering naar veranderende competentieprofielen. Of laat zien dat veranderende studentaantallen of nieuw onderwijsaanbod ook gevolgen hebben voor de personeelsomvang.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur