Succesvol SPP implementeren
op universiteiten

Ontdek hoe u als hr-directeur of adviseur strategische personeelsplanning (SPP) kunt inzetten voor uw organisatie.

Strategische personeelsplanning (SPP) brengt universiteiten verder. U wilt door SPP te implementeren, een bijdrage leveren aan voldoende en gekwalificeerd personeel op de juiste plek. SPP helpt uw universiteit in staat tijdig te anticiperen op veranderingen en ontwikkelingen die op de academische wereld afkomen. Het blijkt echter vaak lastig om het bestuur en leidinggevenden van de waarde van SPP als werkwijze te overtuigen en vervolgens SPP succesvol te implementeren. Veel gehoorde knelpunten zijn: SPP agenderen bij beslissers, stakeholders betrekken bij SPP, en weerstanden tegen SPP ombuigen.

In deze whitepaper vindt u tips om met deze knelpunten om te gaan, zodat de hr-afdeling SPP succesvol kan implementeren op de universiteit. De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. SPP agenderen
2. Stakeholders betrekken bij SPP
3. Omgaan met weerstand
4. Ervaringen van Achmea

Masterclasses strategische personeelsplanning

In 2018 zijn er drie masterclasses georganiseerd over strategische personeelsplanning, voor hr-directeuren, hr-adviseurs en leidinggevenden van universiteiten. SoFoKleS stelde deze whitepaper samen op basis van de masterclass op 12 februari over strategische personeelsplanning als veranderopgave. De andere thema’s van de masterclasses in 2018 zijn:

  • Strategische personeelsplanning als sturingsinstrument voor duurzame inzetbaarheid
  • Strategische personeelsplanning als instrument voor strategievorming en scenario-ontwikkeling

Lees meer over de masterclasses strategische personeelsplanning.

In 2017 was er al een masterclass over hr analytics. Bekijk de whitepaper hr analytics.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur