Duurzame inzetbaarheid
versterken met SPP

Duurzame inzetbaarheid: je werk goed kunnen doen, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Het belang van het thema duurzame inzetbaarheid groeit met de dag door ontwikkelingen die in sneltreinvaart plaatsvinden.

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende internationalisering, digitalisering en automatisering, of vergrijzing. De maatschappij en organisaties bewegen met deze ontwikkelingen mee. Ook voor de medewerkers van universiteiten is het van belang dat zij met deze ontwikkelingen meebewegen, zodat zij fit for the future zijn en blijven.


Vraagstukken duurzame inzetbaarheid universiteiten

Het thema duurzame inzetbaarheid vraagt van universiteiten dat zij nadenken over hoe hun medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hierbij spelen diverse vraagstukken, zoals:

  • Hoe houden we medewerkers productief, gemotiveerd en flexibel?
  • Hoe bereiden we ons voor op de vergrijzing van onze organisatie?
  • Welke kwaliteiten vragen de externe en interne ontwikkelingen van medewerkers? En wat is er nodig om hen daar naar toe te laten groeien?
  • Hoe zetten we ons ontwikkelbudget toekomstbestendig in?
  • Hoe zorgen we voor continuïteit op sleutelposities?
  • Hoe voeren we een goed gesprek over de medewerkers voor de toekomst?
  • Hoe kunnen we meer doen met minder mensen en toch kwaliteit blijven leveren?
  • Hoe begeleiden we tijdelijke medewerkers binnen onze organisatie?
  • Hoe stimuleren we de interne mobiliteit onder onze medewerkers?
  • Hoe verminderen wij de werkdruk?

Een goede strategische personeelsplanning (SPP) kan een instrument zijn om deze vraagstukken op te lossen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.

Ontdek in deze whitepaper hoe SPP duurzame inzetbaarheid kan versterken, via de volgende onderdelen:

1. Versterken duurzame inzetbaarheid met SPP
2. Van hr-management naar hr-development
3. SPP-interventies voor duurzame inzetbaarheid
4. Praktijkvoorbeeld SPP en duurzame inzetbaarheid: werkdruk
5. Masterclasses strategische personeelsplanning

Masterclasses strategische personeelsplanning

SoFoKleS organiseert vier masterclasses over strategische personeelsplanning voor hr-directeuren, hr-adviseurs en leidinggevenden van universiteiten. De eerste masterclass ging over hr-analytics. Op 17 mei vond de masterclass ‘Met SPP sturen op duurzame inzetbaarheid’ plaats. Op basis daarvan werd deze whitepaper ontwikkeld. Het laatste thema van de masterclasses in 2018 is ‘Strategische personeelsplanning: strategievorming en scenario-ontwikkeling’.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur