Een andere rol voor hr – Van hr-management
naar strategisch hr-development

De focus op ontwikkeling van medewerkers, met oog voor de strategische doelen van de universiteit heeft ook impact op de rol van hr zelf.

Bij duurzame inzetbaarheid staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. Wanneer universiteiten hr-strategie kiezen waarbij de aandacht ligt op een duurzaam en continu ontwikkelproces van de medewerker, vraagt dat ook om een andere visie op de rol van hr.

Hr- development: mensgericht ontwikkelen

Hr-development is, volgens Garavan en Carbery, een proces om expertises te ontwikkelen en te gebruiken om individuele processen, teamprocessen en organisatorische systemen te verbeteren. Het doel daarbij is om leren en werk te integreren door te focussen op de ontwikkeling van de persoonlijke en organisatorische vaardigheden, kennis en kwaliteiten van individuen. Deze focus verbetert de huidige en toekomstige situatie van de medewerkers en de organisatie

Strategisch hr-development: in lijn met strategische doelen

Wanneer de ontwikkeling van mensen in lijn wordt gebracht met het succes van de organisatie, spreekt men over strategisch hr-development. Strategisch hr-development is een strategie waarbij de universiteit de ontwikkeling van medewerkers faciliteert die bijdraagt aan de strategische doelen van de organisatie. Want wanneer medewerkers zich ontwikkelen en meer uit zichzelf halen in lijn met de organisatiedoelen, vertaalt zich dat door in de prestaties van een organisatie.

Focus op potentieel, organisch leren en faciliterend leiderschap
Met strategisch hr-development verschuift ook de aandacht van het verbeteren van leerpunten naar het vergroten van het potentieel van medewerkers. Deze verschuiving van een operationeel vraagstuk over opleidingen en trainingen naar een strategische uitdaging op het gebied van duurzaam en continu ontwikkelen, leidt in de praktijk tot een breuk met de huidige visie op leren en ontwikkelen. Het ontwikkelproces krijgt daardoor een meer organisch karakter, waarin werken en leren in elkaar overvloeien en de werkomgeving en leeromgeving integreren. In deze nieuwe situatie heeft de medewerker meer ruimte om zelf zijn ontwikkeling vorm te geven en heeft een leidinggevende een faciliterende rol.

Tabel: Jeannot van Mierlo

De impact van op de rol van hr

Wanneer hr strategisch hr development toepast, durft het keuzes te maken welke ontwikkeltrajecten prioriteit hebben. Hr-adviseurs ondersteunen leidinggevenden om het gesprek met medewerkers over die keuzes te voeren. En zorgen ervoor dat leidinggevenden experts kunnen inroepen om ontwikkeltrajecten dichtbij het werk te organiseren.  Tot slot speelt hr op organisatieniveau een rol in het formuleren van strategische keuzes over de ontwikkeltrajecten voor medewerkers die zich naar een andere organisatie willen ontwikkelen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur