SoFoKleS Magazine

Digitaal magazine over de academische arbeidsmarkt

Bekijk magazine

all magazines

Gesprekscyclus: een continue en ontwikkelgerichte dialoog

23-11-2023

SoFoKleS vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijvend ontwikkelen en dat leidinggevenden en de universiteit hen hierbij ondersteunen. We stimuleren universiteiten de focus in de dialoog te verschuiven van beoordelen naar ontwikkelen. In dit magazine delen we de opbrengsten van het project ‘Gesprekscyclus: een continue en ontwikkelgerichte dialoog’. Betrokkenen uit de sector gaan in gesprek over het onderwerp en u kunt lezen over de aanpak van Tilburg University.

Fit in je vak

12-03-2021

Medewerkers in ondersteunende functies zijn onmisbaar voor de universiteit. Hun werk verandert snel, daarom is het belangrijk bij te blijven. Op initiatief van SoFoKleS en met subsidie van het ESF organiseerden vier universiteiten een programma om de employability van obp te versterken. In dit magazine delen medewerkers, leidinggevenden en hr hun ervaringen. Ook laten de hr-professionals zien wat goed werkte in de aanpak op hun universiteit.

Take on work pressure

02-06-2020

Work pressure is a theme that is high on the agenda for SoFoKleS in 2020. This magazine portrays how the sector is dealing with this issue in its approach to work pressure, while also providing inspiration for a custom approach for your organisation. Since dealing with work pressure at universities is very much an ongoing process, this magazine will continue to expand throughout the year, with new articles being added regularly.

Maak werk van werkdruk

15-04-2020

Het thema werkdruk staat bij SoFoKleS hoog op de agenda. In dit magazine laten we zien wat er in de sector speelt rond de aanpak van werkdruk en bieden we inspiratie voor een eigen aanpak. Omdat de aanpak van werkdruk op universiteiten volop in ontwikkeling is, is dit magazine een groeiende publicatie die gedurende het jaar steeds wordt aangevuld met nieuwe artikelen.

Whitepaper hr analytics

07-02-2018

Dit is een publicatie van SoFoKleS, sociaal fonds voor de kennissector. De inhoud van deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van Frank Nienhuis, Rijksuniversiteit Groningen, Irma Doze, AnalitiQs en het CAOP.

Doorstroom vrouwen in de wetenschap

14-12-2016

Ondanks de maatregelen van universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in hogere wetenschappelijke posities. En hoewel onderzoek aantoont dat stereotype denkbeelden en vooroordelen niet stroken met de werkelijkheid, spelen die vooroordelen, vaak onbewust, een belangrijke rol. In editie 1 van SoFoKles Magazine staat de doorstroom van vrouwen naar topposities in de wetenschap centraal. Met feiten en cijfers, maar vooral met voorbeelden uit de praktijk.

Advancing women in science

14-12-2016

Women are still underrepresented in higher scientific positions, despite the measures taken by universities and research institutions. And although research shows that stereotypical notions and prejudices regarding gender differences do not match reality, those prejudices (often unconsciously) play an important role. This edition of SoFoKles Magazine addresses the advancement of women at top positions in science. With facts and figures, but especially with examples from the workplace.

Dynamiek op de academische arbeidsmarkt

07-12-2016

In 2016 heeft SoFoKleS zich samen met de universiteiten ingezet om de academische arbeidsmarkt gezond en aantrekkelijk te houden via tal van projecten en onderzoeken. In deze tweede editie van het SoFoKleS Magazine blikken we terug op de opgedane ervaringen en kennis uit deze projecten en onderzoeken. Met name staan we stil bij de thema’s prestatiedruk, de participatiewet en duurzame inzetbaarheid. We kijken ook vooruit naar de uitdagingen en thema’s van 2017. Laat u inspireren door de verhalen in dit magazine zodat u vervolgens (verder) aan de slag kunt met de uitdagende onderwerpen op de academische arbeidsmarkt.