Voorbeelden uit het veld

‘Er is niet één maatregel
die het meest effectief is’.
Bewustwording: Group Model Building

In een Group Model Buildingsessie brengen deelnemers samen de knelpunten voor doorstroom in kaart. Bewustwording, draagvlak en actiebereidheid zijn de opbrengst. RU en TiU deden Group Model Building met de MT’s en leidinggevenden van verschillende faculteiten. De facilitators (wetenschappers van de RU) visualiseerden de knelpunten in een model en de deelnemers formuleerden samen oplossingen.

Bewustwording: Gender bias

In een workshop over gender bias krijgen deelnemers inzicht in de onbewuste vooroordelen die zij hebben over mannen en vrouwen. De workshop leidt niet meteen tot gedragsverandering, maar is in de eerste plaats een eyeopener. Onder meer FOM, WUR en UU zetten workshops over gender bias in bij de werving en selectie van wetenschappelijk personeel. Een aantal instellingen overweegt een observator bij benoemingsadviescommissies te betrekken, die gender bias aankaart.

Werving en selectie: hoe definieer je kwaliteit?

Natuurlijk, we kiezen voor de beste kandidaat. Maar hoe zorg je dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben? TU/e ontwikkelde hiervoor een wervingswaaier en de VU een scoutingsrichtlijn. Een greep uit de adviezen:

 • Zorg voor een evenwichtige verdeling van mannelijke en vrouwelijke competenties in het functieprofiel.
 • Let erop dat vacatures genderneutraal zijn in taal en beeld.
 • Voorkom kloongedrag. Kijk naar de teamsamenstelling qua diversiteit en dynamiek. Wat voegt iemand toe?
Werving en selectie: actief werven van vrouwelijke kandidaten

De meeste instellingen stimuleren benoemingsadviescommissies om actief vrouwelijke kandidaten te werven. Enkele tips:

 • Breng vrouwelijke talenten per vakgebied in kaart (via een vlootschouw of talentscan).
 • Werf via alternatieve kanalen, zoals vrouwennetwerken (LNVH), het eigen (vrouwelijke) WP en buitenlandse netwerken.
 • Benader vrouwelijke talenten persoonlijk. Zij hebben soms een extra zetje nodig.
Meer doorstroom van
vrouwen in de wetenschap:
waarom en hoe?

Download de whitepaper

Stimuleer vrouwelijk talent: mentorprogramma

Verschillende instellingen hebben een mentorprogramma voor vrouwelijke postdoc’s of UD’s. De mentorgesprekken en workshops zijn gericht op positionering en loopbaanontwikkeling, met thema’s als strategisch onderhandelen, personal branding, netwerken en visibility.

Faciliteer vrouwelijk talent: arbeidsvoorwaarden

Zwangerschapsverlof zorgt voor een gat in het cv. Onder meer EUR, TiU en UT bieden een financiële regeling om dit te compenseren. Vrouwen zetten het budget bijvoorbeeld in voor een sabbatical die ze gebruiken om te schrijven, of voor een lab- of student-assistent.

Universiteit Keulen: Gender Equality Officer

De universiteit Keulen zet het genderbeleid in om een excellente universiteit te worden. Dit heeft goede resultaten opgeleverd (40% van de nieuw aangenomen professoren is vrouw). De universiteit heeft onder meer een gender equality officer (dit geldt overigens voor alle publieke instellingen in Duitsland). Deze officer heeft tot taak om de implementatie van het genderbeleid te controleren en het bestuur, commissies en individuele medewerkers te ondersteunen. Ook heeft deze persoon het recht om bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Meer informatie

Taalgebruik in wervingsteksten

“Gendered” taalgebruik in vacatureteksten heeft invloed op de werving. Vrouwen voelen zich bijvoorbeeld minder aangesproken als de kandidaat met “hij” wordt aangesproken. Het is daarom belangrijk om bij het opstellen van vacatureteksten te letten op welke woorden je gebruikt.

Meer informatie

Tips van en voor vrouwelijke wetenschappers
 • Bouw een netwerk op.
 • Ga op zoek naar sponsoren: vooraanstaande personen in je vakgebied die zich inzetten voor je carrière.
 • Probeer een niche te vinden binnen je vakgebied.
 • Zorg ervoor dat je zichtbaar bent; verkoop je onderzoek.
 • Houd lol en bezieling in je werk. Zo creëer je een eigen flow en word je vanzelf een keer opgepikt.
 • Blijf altijd jezelf. Ga geen mannelijk gedrag vertonen.
 • Als je een kans ziet: grijp deze. Sta open voor de mogelijkheden en waag de sprong!
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur