EN

Werkdruk hoog op de agenda

Het wo is een omgeving waar bevlogen medewerkers zich elke dag weer inzetten om het beste resultaat te leveren. Dat maakt het een fantastische sector om in te werken. Maar er is ook een keerzijde.

Werkdruk hoog op de agenda

Het wo is een omgeving waar bevlogen medewerkers zich elke dag weer inzetten om het beste resultaat te leveren. Dat maakt het een fantastische sector om in te werken. Maar er is ook een keerzijde.

EN

Ongeveer twee derde (63%) geeft aan lichamelijke en psychische klachten te ervaren door de hoge werkbelasting.

De werkdruk is onverminderd hoog, zo blijkt uit nieuw onderzoek van SoFoKleS. Ongeveer driekwart van de wetenschappers geeft aan een (zeer) hoge werkdruk te ervaren. Bij ondersteunend en beheerspersoneel geldt dit voor de helft van de medewerkers. Ongeveer twee derde (63%) geeft aan lichamelijke en psychische klachten te ervaren door de hoge werkbelasting.

Dat zijn serieuze cijfers die de sector niet naast zich neer kan leggen. Daarom staat het thema werkdruk in 2020 bij SoFoKleS hoog op de agenda. We besteden er onder meer aandacht aan met onderzoek, een serie e-conferenties en met de lancering van dit magazine. In het magazine laten we zien wat er in de sector speelt rond de aanpak van werkdruk en bieden we inspiratie voor een eigen aanpak. Omdat de aanpak van werkdruk op universiteiten volop in ontwikkeling is, is dit magazine een groeiende publicatie die gedurende het jaar steeds wordt aangevuld met nieuwe artikelen.

Meerdere oorzaken voor werkdruk

In ons onderzoek naar de ervaring van werkdruk in het wo geven medewerkers aan wat voor hen energiebronnen zijn en wat zij als stressoren ervaren. De resultaten daarvan ziet u terug in een infographic in dit magazine. Er blijkt niet één aanwijsbare oorzaak te zijn voor hoge werkdruk, maar medewerkers noemen meerdere redenen. Bijvoorbeeld de manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd en de stijging van het aantal studenten in combinatie met een lagere bijdrage per student.

Ongeveer driekwart van de wetenschappers geeft aan een (zeer) hoge werkdruk te ervaren. Bij ondersteunend en beheerspersoneel geldt dit voor de helft van de medewerkers.

De invloed van de coronacrisis

Op het moment dat dit magazine wordt gelanceerd, staan we aan het begin van de coronacrisis en de meeste medewerkers werken thuis. Colleges worden op afstand gegeven en de scheidslijn tussen werk en privé is voor medewerkers dunner geworden. Door de veranderde werksituatie neemt de werkdruk toe, al is het moeilijk daar nu al harde uitspraken over te doen. In het interview met Samula Mescher zegt zij dat het risico bestaat dat nu taken worden doorgeschoven of blijven liggen, wat straks weer zorgt voor extra druk. Tegelijkertijd ziet ze ook de kansen die deze crisis biedt. ‘Wellicht zien we straks wel in dat bepaalde taken, overlegmomenten of procedures helemaal niet zo belangrijk zijn als we dachten.’

Samen zoeken naar werkbare oplossingen

Al met al is werkdruk een veelkoppig monster en de aanpak ervan complex. Dat benadrukken ook alle betrokkenen die in dit magazine aan het woord komen. Deze constatering maakt het des te belangrijker dat we kennis delen en elkaar weten te vinden in de aanpak van werkdruk. Daarom roepen we u op om u aan te sluiten bij ons netwerk rond werkdruk en uw ervaringen te delen of uw vraagstukken voor te leggen aan de sector. Dat kan door contact op te nemen via het formulier in dit magazine.

Op verschillende universiteiten worden al mooie stappen gezet om werkdruk aan te pakken. Dat blijkt ook uit dit magazine. Maar er zijn nog veel meer stappen mogelijk en nodig. Laten we de handen ineenslaan en samen zoeken naar werkbare oplossingen.

Jan Boersma

Voorzitter SoFoKleS

Volgende

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur